Ons kindercentrum

Teamleden en groepsverdeling

IKC De Arke bestaat uit een basisschool en kinderopvangorganisatie onder 1 dak. Er is één gezamenlijk team met één gezamenlijke visie en één aansturing.

 

Directeur Integraal Kind Centrum:
S. de Jong

Teamleider onderbouw:
T. Koopman
Teamleider bovenbouw:
Y. Manders

Pedagogisch manager:
Y. Manders
Intern begeleider / orthopedagoog:
M. Bergsma – Boschma

De leerkrachten/groepsverdeling:
Groep 1a: E. v/d Zee
Groep 1b: N. Nooij
Groep 2a: E. v/d Zee, J. de Jong – Eggen
Groep 2b: J. de Jong – Eggen, Y. Roukema
Groep 2c: M. Jonkman – Sytsma, B. Rienstra
Groep 3a: D. Bruinsma
Groep 3b: E. Timmer
Groep 4a: P. Dijkstra, L. de Jong
Groep 4b: T. Koopman, P. Dijkstra
Groep 5a: A. van der Lijn, R. Buijsman
Groep 5b: D. Bruinsma, R. Buijsman, T. Harkema
Groep 6a: Y. Jongbloed
Groep 6b: C. van der Steege – Leijten, A. van Rijs
Groep 7a: S. Mulder
Groep 7b: M. v/d Weij, A. Eppinga
Groep 8a: M. Sikkenga, A. van Haskera
Groep 8b: A. Buikema

Onderwijsassistenten:
Groepen 1: C. de Vries
Groepen 2: B. Rienstra
Groepen 3: E. Haitsma +  extra leerkracht maandag: A. Terlaak Poot
Groepen 4: I. v/d Meulen
Groepen 5: J. Waaijer, S. Laurens  + extra leerkracht dinsdag: R. Buijsman
Groepen 6: C. de Jong
Groepen 7: S. Laurens
Groepen 8: H. v/d Meer, P. Wagenaar

Manager kinderopvang Kinderwoud:
S. de Vries

Pedagogisch medewerkers kinderopvang:
L. van Bruggen – Feenstra
E. Hoekstra
K. Verschut
M. Dörr – Kuipers
M. Lip
F. Hoogland

Administratie:
J. Reitsma – Bode