Ons kindercentrum

Teamleden en groepsverdeling

IKC De Arke bestaat uit een basisschool en kinderopvangorganisatie onder 1 dak. Er is één gezamenlijk team met één gezamenlijke visie en één aansturing.

 

Directeur Integraal Kind Centrum:
S. de Jong

Teamleider onderbouw:
T. Koopman
Teamleider bovenbouw:
Y. Manders

Intern begeleider onderbouw:
Y. Manders
Intern begeleider bovenbouw:
A. van Haskera
Orthopedagoog:
M. Bergsma – Boschma
Coördinator 0 – 6 jaar:
Y. Roukema
ICT’er en innovatie coördinator:
R. Buijsman

De leerkrachten/groepsverdeling:
Groep 1a: E. v/d Zee
Groep 1b: B. Rienstra, N. Nooij
Groep 2a: E. v/d Zee, J. de Jong
Groep 2b: J. de Jong, Y. Roukema
Groep 3a: E. Timmer
Groep 3b: E. Dokter, D. Bruinsma
Groep 3c: M. Jonkman, B. Rienstra
Groep 4a: P. Dijkstra, L. de Jong
Groep 4b: T. Koopman, P. Dijkstra
Groep 5a: A. van der Lijn, R. Buijsman
Groep 5b: M. Lanting, T. Harkema
Groep 6a: Y. Jongbloed, C. Leijten
Groep 6b: C. Leijten, A. van Rijs
Groep 7a: H. v/d Meer, E. Eppinga
Groep 7b: S. Mulder
Groep 8a: A. Buikema
Groep 8b: M. Sikkenga, A. van Haskera

Onderwijsassistenten:
Groepen 1 en 2: E. Haitsma + extra inzet leerkrachten: A. Terlaak – Poot, E. v/d Zee
Groepen 3: E. Haitsma
Groepen 4: I. v/d Meulen
Groepen 5: S. Laurens, H. v/d Meer
Groepen 6: C. de Jong
Groepen 7: J. Waaijer, S. Laurens
Groepen 8: P. Wagenaar, S. Laurens

Manager kinderopvang Kinderwoud:
S. de Vries
Clustercoördinator Kinderwoud:
J. Vermeulen
Pedagogisch coach Kinderwoud:
J. Brands

Pedagogisch medewerkers kinderopvang:
L. van Bruggen
E. Hoekstra
K. Verschut
M. Dörr
M. Lip
F. Hoogland
M. Slager
G. de Jong
E. v/d Linden

Administratie:
J. Reitsma – Bode