Kinderopvang

BSO (4 t/m 13 jaar)

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar kunnen voor en na schooltijd terecht bij de buitenschoolse opvang. Op onze VSO werken M. Dörr, F. Hoogland, M. Lip, K. Verschut en M. Slager. Op onze BSO werken M. Dörr, G. de Jong en E. v/d Linden. De BSO (buitenschoolse opvang) is van maandag t/m donderdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en van 14.15 tot 18.00 uur (BSO). En op vrijdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en van 8.30 tot 18.00 uur. We bieden de mogelijkheid om BSO af te nemen voor de gehele middag (14.15 tot 18.00 uur) of een deel van de middag (blokuren: 14.15 – 16.15 uur).

Locatie telefoonnummer BSO (bij bijzonderheden / ziektemeldingen): 06 82 095 177.

Meer informatie

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden of een eventuele rondleiding kunt u contact opnemen met clustermanager Sandra de Vries, via email: sandradevries@kinderwoud.nl of tel: 06 57 316 900

U kunt uw kind aanmelden via onderstaande link:

Kinderwoud – locatie IKC De Arke Lemmer

De jaarplanning:

Jaarkalender 2021-2022 ouders