Kinderopvang

BSO (4 t/m 13 jaar)

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar kunnen voor en na schooltijd terecht bij de buitenschoolse opvang. Op onze VSO/BSO werken juf E. Haitsma en juf M. Dörr – Kuipers. Juf E. Haitsma is daarnaast ook werkzaam als onderwijsassistent(e) op IKC De Arke. Locatie telefoonnummer BSO (bij bijzonderheden / ziektemeldingen): 06 82 095 177.

Buitenschoolse opvang

De BSO (buitenschoolse opvang) is van maandag t/m donderdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en van 14.00 tot 18.30 uur (BSO). En op vrijdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en van 8.30 tot 18.30 uur. We bieden de mogelijkheid om BSO af te nemen voor de gehele middag (14.00 tot 18.30 uur) of een deel van de middag (blokuren: 14.00 – 16.15 uur).

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden of een eventuele rondleiding kunt u contact opnemen met clustermanager Sandra de Vries, via email: sandradevries@kinderwoud.nl of tel: 06 57 316 900

U kunt uw kind aanmelden via onderstaande link:

Kinderwoud – locatie IKC De Arke Lemmer

De jaarplanning:

Jaarkalender 2021-2022 ouders