Ons kindercentrum

Digitale vaardigheden

In ons IKC ontwikkelen kinderen hun digitale vaardigheden. Ze leren door deze vaardigheden op een eigentijdse manier. Wij bieden dit aan binnen vier thema’s: basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

 

Basisvaardigheden

Onder basisvaardigheden verstaan we dat kinderen leren omgaan met verschillende devices en programma’s.

Mediawijsheid

Kinderen leren (digitale) media beoordelen met een positief kritische houding. De leerlingen van groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan het project MediaMasters, waarin het thema mediawijsheid centraal staat.

Informatie vaardigheden

Kinderen zoeken en beoordelen kritisch informatie vanuit (digitale) bronnen. De gevonden informatie wordt verwerkt en gepresenteerd.