Ons kindercentrum

Gezonde school

We willen de kinderen meer mee geven dan alleen vakken op cognitief gebied. We willen ook graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl.

Ons kindcentrum is gezond!

Een ‘gezonde school’ kent vier pijlers:

  • Gezond in beweging
  • Gezond in gedrag
  • Gezond in voeding
  • Gezond in hygiëne en verzorging

 

Vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat ons kindcentrum voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde kinderen, een veilige omgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere prestaties en minder schooluitval.

Ons kindcentrum heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en sport‘.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over de Gezonde School?

Gezondeschool.nl

Bewegen en sport

We willen in ons kindcentrum een actieve leefstijl onder kinderen stimuleren. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede motoriek- en gymlessen en extra aandacht voor inactieve kinderen (MRT). Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij (het stimuleren van) bewegen en sport in ons kindcentrum.

Bewegend leren

De ontwikkeling van de reflexen, die een baby in het eerste levensjaar zou moeten ontwikkelen, beperken de kinderen tegenwoordig in hun leren. In onze huidige maatschappij worden de reflexen niet meer zo goed ontwikkeld als vroeger, waardoor een leerling tegenwoordig vaker “leerproblemen” heeft. Bewegen is daarbij van groot belang. Door het bewegen ontstaan er goede verbindingen in de hersenen. Met name bij jonge kinderen is er veel winst te behalen door veel te bewegen en daarbij gericht te letten op de reflexen. Bewegen is een noodzaak om een goede stevige basis in de hersenen vast te leggen.

Op IKC De Arke is er veel aandacht voor bewegend leren in alle klassen. Het bewegend leren wordt tijdens de lessen in de klas of op het plein ingezet, waarbij een kind bewegend tot leren komt.