Ons kindercentrum

Ingenium

Talentvolle leerlingen met een hulpvraag komen in aanmerking om naar het Ingenium te gaan. Bij het Ingenium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarover kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid).

Ingenium

Het aanbod binnen het Ingenium is rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

Binnen het Ingenium:

  • Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”;
  • Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Is aandacht voor gespreks- en studievaardigheden;
  • Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen;
  • Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken (mindset);
  • Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren).

Aanmeldingsprocedure:

Leerlingen kunnen aangemeld worden voor deelname aan het Ingenium. Er is een protocol waarin staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor het Ingenium. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek met de ouders en het kind.

Er wordt gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend gevolgd. Aan het eind van een blok wordt beoordeeld of de deelname aan Ingenium nog een vervolg krijgt in het volgende blok. Er is een regelmatige doorloop van leerlingen.

Contact met ouders

Nadat een kind is aangemeld voor deelname aan het Ingenium, worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden drie persoonlijke leerdoelen met het kind opgesteld. Indien nodig wordt er een tussen- en/of eindevaluatiegesprek met de ouders gepland.