Onderwijs

Wetenschap & techniek

Wetenschap en techniek is op De Arke niet een op zichzelf staand vak, maar zien wij als geïntegreerd onderdeel van het onderwijsaanbod. Het komt naar voren bij het onderzoekend en ontwerpend leren. Wetenschap en techniek heeft raakvlakken met het reken- en taalonderwijs, maar ook met informatieverwerking en wereldoriëntatie. Het maakt kinderen nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn en daagt ze uit om op onderzoek uit te gaan. Het leert de kinderen hun leefwereld te begrijpen en om erin te functioneren.

Onderzoek en ontwerpen

Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn geen doel op zich, maar een manier van werken die kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals:

  • Waarnemen
  • Analyseren
  • Voorspellen
  • Reflecteren
  • Creatieve oplossingen verzinnen en presenteren

Door in ons onderwijs gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bieden we kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing werkt.

IKC De Arke heeft een STEAMSPOT lokaal waar je met de klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven op het gebied wetenschap en techniek. Centraal staat een project met een wetenschappelijk thema. Binnen dit thema worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aangewend om een eindproduct te vervaardigen.