De Arke, volop in beweging!Visie en missie
Boeiend en vernieuwend!Onderwijs
Samen plezier beleven!Kanjerschool
Samen met ouders!Ouderbetrokkenheid
Koningsspelen 2019De koning op bezoek!
IKC De Arke

Samen voor een goede toekomst voor uw kind

IKC De Arke is een integraal kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, waar onderwijs en opvang wordt geboden vanuit een persoonlijke beleving die gebaseerd is op de normen en waarden die de Bijbel ons geeft. Vanuit deze waarden en normen willen we ons ook richten op de kernwaarden respect, veiligheid, uniciteit en zelfstandigheid.

Binnen ons IKC is sprake van een inhoudelijk samengaan (2019) tussen onderwijs en opvang, met als gevolg dat er gewerkt wordt met één pedagogische visie, één team en één leidinggevende. Hoewel het gebouw groot oogt, is er door het unieke ontwerp een kindcentrum ontstaan, dat binnen rust uitstraalt en kleinschaligheid en geborgenheid waarborgt. Dit is mogelijk door de indeling in kinderopvang, onder-, midden- en bovenbouw, de verschillende leerpleinen en toegangsdeuren. Kortom, er is gebouwd vanuit de menselijke maat. In het aangebouwde deel van het gebouw huisvesten de kinderopvang (0-4 jaar), de peuterspeelzaal, de groepen 1 en de buitenschoolse opvang. Zij beschikken over een eigen ingang.

Nieuws bij De Arke Meilan
Meer nieuws