Kinderopvang

Kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar)

Het kinderdagverblijf op IKC De Arke is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Door een dagelijks vast ritme van eten, drinken, spelen en slapen voelt uw kind zich bij ons snel veilig en vertrouwd.

Pedagogisch medewerkers L. van Bruggen – Feenstra, E. Hoekstra – Elgersma, F. Hoogland, G. de Jong en M. Slager zijn werkzaam op ons kinderdagverblijf.

Locatie telefoonnummer KDV (bij bijzonderheden / ziektemeldingen): 06 82 069 796.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden of een eventuele rondleiding kunt u contact opnemen met clustermanager Sandra de Vries, via email: sandradevries@kinderwoud.nl of tel: 06 57 316 900

U kunt uw kind inschrijven via:

Kinderwoud – locatie IKC De Arke Lemmer

De jaarplanning:

Jaarkalender 2021-2022 ouders