Onderwijs

Onderwijs

Ieder kind is nieuwsgierig. De leerkracht kan de nieuwsgierigheid stimuleren en ervoor zorgen dat de leerling openstaat voor nieuwe dingen en interesse krijgt om nieuwe verbanden te leggen.

Om kinderen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt naast het zelfstandig en coöperatief werken ook onderzoekend en ontwerpend leren ingezet.

Kinderen oefenen vaardigheden die ze later nodig hebben om succesvol te zijn, zoals: kritisch denken, creativiteit, communicatie, samenwerken en presenteren.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en zich steeds meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. We bieden het kind de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen tot een persoon die zich verantwoordelijk voelt, zijn eigen talenten kent en klaar is voor de volgende stap. Het portfolio is een hulpmiddel om dit doel te bereiken.

Pagina delen: