Kinderopvang

Kinderwoud

IKC De Arke biedt onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 – 13 jaar. Basisschool de Arke werkt samen met kinderopvangorganisatie Kinderwoud.

Ontwikkeling kinderen

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar een kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor groei en ontwikkeling. Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

Samen spelen, leren en ontwikkelen lopen als een rode draad door het integraal kindcentrum. Dit betekent dat kinderen overal binnen het IKC hetzelfde pedagogisch klimaat ervaren. Voorschoolse, schoolse en naschoolse activiteiten worden nauw op elkaar afgestemd. Samen spelen, ontdekken, onderzoeken, leren en ontwikkelen in ons integraal kindcentrum. Samen voor een goede toekomst voor uw kind!

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden of een eventuele rondleiding kunt u contact opnemen met clustermanager Sandra de Vries, via email: sandradevries@kinderwoud.nl of tel: 06 57 316 900

Aanmelden kan via onderstaande link:

Kinderwoud – locatie IKC De Arke Lemmer