Kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar)

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we officieel van start met integraal kindcentrum De Arke. De uitbreiding van het gebouw is inmiddels in volle gang. We starten dan, naast de peuteropvang (2,5 tot 4 jaar) en de buitenschoolse opvang (4 t/m 13 jaar), ook met een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Vanaf september 2019 kunt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor meer informatie over het kinderdagverblijf, kunt u contact opnemen met de directrice van CBS De Arke, Sietske de Jong.

 

Pagina delen: