Onderwijs

Portfolioleren

Het portfolio is iets wat een kind voor zichzelf doet, niet wat voor hem gedaan wordt of wat hij /zij voor iemand anders moet doen. Portfolio’s laten zien hoe een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt, het kind krijgt zelf de verantwoordelijkheid om dit in beeld te brengen. Kinderen worden uitgedaagd een selectie van hun werk te maken en hun keuzes te verantwoorden. Ze leren hun eigen ontwikkeling te volgen en zichzelf nieuwe doelen te stellen.

Portfolioleren = anders beoordelen.

Op IKC de Arke proberen we de leerlingen te stimuleren en te inspireren om eigenaar te worden van hun eigen ontwikkelingsproces. De kinderen hebben een portfolio waarin hun eigen ontwikkeling te volgen is. Het portfolio draagt bij aan een kindgerichte leeromgeving. In de groepen 1 en 2 werken we met een portfoliomap en in de groepen 3 t/m 8 met een digitaal portfolio. Vanaf groep 4 presenteren de leerlingen het portfolio aan hun ouders tijdens de ontwikkelingsgesprekken.

Het digitaal portfolio is te benaderen via onderstaande link:

Schoolinfo