Ons kindercentrum

Kinderraad

Op IKC De Arke hebben we een kinderraad. De kinderraad is in het leven geroepen om kinderen mee te laten denken over de ontwikkelingen binnen het kindcentrum en inspraak te geven. Zo weten we wat de kinderen op IKC De Arke belangrijk vinden.

De kinderraad

De kinderraad bestaat uit kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Elk schooljaar wordt er uit deze bovenbouwgroepen een vertegenwoordiger gekozen. Dit kind vertegenwoordigt zijn/haar groep en denkt mee over het gehele kindcentrum. Ieder kind uit de groepen 6 t/m 8 kan zich kandidaat stellen. Als er meerdere kandidaten binnen een groep zijn, volgen er verkiezingen. Zo’n vier keer per schooljaar komen de kinderen samen om te praten over onderwerpen die te maken hebben met ons kindcentrum. Deze onderwerpen worden besproken en vervolgens nemen de kinderen een standpunt in.

Kinderen uit alle groepen kunnen voorstellen, ideeën of verbeteringen voor het kindcentrum opschrijven en in de daarvoor bestemde ideeënbus doen of meegeven aan de vertegenwoordiger van de groep. De teamleider van de bovenbouw of een van de kinderen uit de kinderraad neemt de ingenomen standpunten en ideeën mee naar het kernteam en zorgt voor een terugkoppeling.