Ons kindercentrum

Identiteit

IKC De Arke is een christelijk kindcentrum. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden we belangrijk!

Thematische wijze

Vanaf de groepen 1 maken de kinderen op thematische wijze kennis met verhalen uit de Bijbel via de methode Trefwoord. De levensbeschouwelijke identiteit is een rode draad door het gehele kindcentrum. We gaan eerlijk en open met elkaar om en vinden het belangrijk dat de kinderen hun eigen en andermans overtuigingen leren herkennen en onder woorden weten te brengen. We leren hen nadenken over hun eigen levensvisie en op een respectvolle manier te luisteren naar andermans visie en mening.

Daarnaast geven we binnen ons kindcentrum vorm aan onze christelijke identiteit via onze vieringen, zoals kerst, pasen, pinksteren, etc.