Social media

Sociale media zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en bieden de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze school. Ze kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van De Arke en wij gebruiken sociale media om het wederzijdse contact tussen school en ouders te versterken. Wij hebben een website en een openbare Facebook pagina. Er is door de ICT een beleidsplan en een protocol opgesteld hoe om te gaan met sociale media.

Pagina delen: