Oudercommunicatie

Om zo goed mogelijk af te stemmen over de ontwikkeling van uw kind(eren) is het belangrijk dat we als ouders en kindcentrum goed samenwerken.

Voor de informatievoorziening naar ouders maken we gebruik van de communicatiemiddelen van Konnect (kinderopvang) en Parro (onderwijs).
Om inzicht te krijgen in de resultaten van het kind kunnen ouders inloggen op het ouderportaal. Daar zijn de persoonsgegevens te vinden en te wijzigen en worden de resultaten van het kind weergegeven.

Pagina delen: