Samen met ouders!

Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van de kinderen. We zien op CBS De Arke ouders als partners!

Leraren en ouders zijn de motor van de talentontwikkeling. Als volwassene schep je condities voor ontplooiing. Je inspireert, wijst routes, daagt uit, reikt kennis aan, geeft vertrouwen, emotionele steun en feedback. En je zorgt dat de nog ongerichte nieuwsgierigheid van het jonge kind meer wordt gericht en zich verder kan ontwikkelen.

Ouders en leerkrachten vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het is dus erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school en de ontwikkeling van uw kind(eren). We proberen daartoe zo veel mogelijk contactmomenten te creëren en u als ouder zo goed mogelijk te informeren.

Onderwijs maak je samen met ouders; leren is leuk en houdt niet op als de schooldeur dichtgaat.

Pagina delen: