Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn geen doel op zich, maar een manier van werken die kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden ontwikkelen zoals:

  • waarnemen
  • analyseren
  • voorspellen
  • reflecteren
  • creatieve oplossingen verzinnen en presenteren

Door in ons onderwijs gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bieden we kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing werkt.

Pagina delen: