Koning Willem Alexander belt met IKC De Arke op 6 april 2020!

Koning Willem Alexander belde op maandag 6 april met directeur Sietske de Jong van Integraal Kindcentrum De Arke. In een 20 minuten durend telefoongesprek liet de Koning zich informeren over de gevolgen van de sluiting van de scholen i.v.m. het Coronavirus. 

Bijna een jaar geleden, op 12 april, opende de Koning de Koningsspelen op IKC De Arke en was iedereen in een feeststemming. Hoe anders is de situatie nu.

De Koning vroeg wat de Corona crisis bij de kinderen en de mensen in Lemmer/Friesland te weeg bracht.

In de bijlage leest u waarover de koning geïnformeerd werd.

Koning Willem Alexander belt met IKC De Arke op 6 april 2020 

Wat fijn dat de Koning in deze bijzondere tijd aan de kinderen in Lemmer denkt!!

Pagina delen: