Inspectierapport: voldoende!

 

 

 

Op 25 maart bezocht de Onderwijsinspecteur onze school. Het oordeel over de school is positief. Opnieuw kreeg de Arke het ‘basisarrangement’, oftewel: voldoende. Een krachtige bevestiging van – en zegen op het vele werk dat door het team is verricht in het afgelopen jaar. Daar zijn we als team natuurlijk heel blij mee en ook best trots op. Vol goede moed gaan we verder op de ingeslagen weg!

 

Wilt u het rapport van de inspectie bekijken? Dat kan onder het kopje schooldocumenten.

Pagina delen: