IKC De Arke viert feest!

IKC De Arke viert feest! Op 19-09-2020 bestaat IKC De Arke alweer één jaar. Alweer één jaar samen op weg!

IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Op 19-09-2019 zijn kinderopvangorganisatie KleurRijk en basisschool De Arke, onderdeel van stichting CBO Meilân, officieel een IKC en wordt er opvang en onderwijs geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar.

Het gebouw van IKC De Arke is in de afgelopen jaren uitgebreid met een aantal extra lokalen. Hierdoor beschikt de kinderopvang over een eigen vleugel binnen het gebouw met daarnaast een eigen speelterrein. In deze vleugel bevindt zich het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar, de peutergroep voor kinderen van 2 – 4 jaar en een ruimte voor de VSO en BSO waar de basisschoolkinderen van IKC De Arke voor en na schooltijd terecht kunnen. In de vleugel er direct naast bevinden zich de groepen 1, waardoor de overgang voor een peuter die 4 jaar wordt, veilig en vertrouwd voelt. Activiteiten en vieringen worden waar mogelijk IKC breed georganiseerd en gevierd met alle kinderen van 0 – 13 jaar.

Alle kinderen van IKC De Arke vierden vanochtend feest met elkaar in de eigen groep met de eigen leerkracht of leidster en ontvingen een lekker gebakje om dit met elkaar te vieren!

 

Pagina delen: