De Arke is samen met kinderopvangorganisatie KleurRijk gestart met opvang en onderwijs onder 1 dak!

Vanaf maandag 1 april 2019 is basisschool De Arke samen met kinderopvangorganisatie KleurRijk gestart met de peuter-, voor- en naschoolse opvang  in het gebouw van De Arke!

De peuteropvang is ontwikkelingsgericht en de kinderen leren samen spelen en samen werken. De peuterleidsters Karin, Esther en Carin helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken, ze stimuleren de zelfstandigheid en geven de kinderen zelfvertrouwen. Ook wordt er gewerkt aan de taalontwikkeling. Op de peuteropvang wordt met een vaste dagindeling gewerkt. Op de groep werken 1 of 2 vaste leidsters, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. De peuteropvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar kunnen voor en na schooltijd en in de vakanties bij ons terecht op de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en na schooltijd van 14.15 tot 18.30 uur (BSO). De leidsters zijn Sigrid en Corinda.

In september gaan we ook van start met kinderopvang vanaf 0 jaar, daarover ontvangt u nog nadere informatie!

Aanmelden voor de kinderopvang kan via onderstaande link:

www.kleurrijkkinderopvang.nl/locaties/lemmer/de-arke/

Pagina delen: