MR

De medezeggenschapsraad is een raad, waarin ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht met betrekking tot beleid en organisatie van de school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. Er zijn verschillen in bevoegdheden van ouders in de MR en personeelsleden in de MR. Er kan advies gevraagd worden over inzet van financiële middelen, benoemingen en zaken met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen conform het MR-reglement. Dat geldt ook voor de personeelsleden van de school.

Pagina delen: