MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van het kindcentrum (onderwijs).

Aan IKC De Arke is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR heeft speciale bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op het onderwijs. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.

Op bovenschools niveau functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor verdere informatie verwijzen we u naar de IKC-gids.

 

Pagina delen: