Leerlingparlement

Het leerlingparlement bestaat uit verschillende leerlingenraden van CBO Meilan die opkomen voor de belangen van de kinderen van de scholen.

 

Op 13 maart 2019 kwamen de leerlingenraden samen in het Leerlingparlement van CBO Meilan. Dit jaar vond dit plaats in het provinciehuis in Leeuwarden. Het thema voor dit schooljaar: ‘De 17 werelddoelen’. Iedere school kreeg een doel toegewezen en mocht een goed idee bedenken om aandacht te schenken aan dit doel. De Arke presenteerde Werelddoel 6: ‘Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen’. Door middel van een toneelstukje met een filmpje, door de leerlingen zelf gemaakt, hebben de leerlingen van onze leerlingenraad een prachtige presentatie gegeven!

 

Pagina delen: