Leerlingparlement

Het leerlingparlement bestaat uit verschillende leerling-/kinderraden van CBO Meilan die opkomen voor de belangen van de kinderen van de scholen of kindcentra.

Op 13 maart 2019 kwamen de leerling-/kinderraden samen in het Leerlingparlement van CBO Meilan. Dit jaar vond dit plaats in het provinciehuis in Leeuwarden. Het thema voor dit schooljaar: ‘De 17 werelddoelen’. Iedere school kreeg een doel toegewezen en mocht een goed idee bedenken om aandacht te schenken aan dit doel. De Arke presenteerde Werelddoel 6: ‘Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen’. Door middel van een toneelstukje met een filmpje, door de kinderen zelf gemaakt, hebben de kinderen van onze kinderraad een prachtige presentatie gegeven!

 

Pagina delen: