Leerlingparlement

Leerlingparlement

Het leerlingparlement bestaat uit verschillende leerlingenraden van CBO Meilan die opkomen voor de belangen van de kinderen van de scholen.

De leerlingenraad van IKC De Arke is in het schooljaar 2017-2018 naar de raadzaal in het gemeentehuis in Heerenveen geweest. Samen met 15 scholen van CBO Meilan mochten de kinderen van de leerlingenraad een pitch houden over hun eigen school.

Aan de start van schooljaar 2018-2019 is er weer een nieuwe leerlingenraad samengesteld. In maart 2019 komen de leerlingenraden weer samen in het Leerlingparlement van CBO Meilan. Dit jaar vindt dit plaats in het provinciehuis in Leeuwarden. Het thema voor dit schooljaar: ‘De 17 werelddoelen’. Iedere school krijgt een doel toegewezen en mag een goed idee bedenken om dit doel te kunnen bereiken.

Pagina delen: