Leerlingenraad

Leerlingenraad

 

Op IKC De Arke hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad is in het leven geroepen om leerlingen mee te laten denken over de ontwikkelingen binnen het kindcentrum en inspraak te geven. Zo weten we wat de leerlingen op IKC De Arke belangrijk vinden. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Elk schooljaar wordt er uit deze bovenbouwgroepen een vertegenwoordiger gekozen. Deze leerling vertegenwoordigt zijn/haar groep. Iedere leerling kan zich kandidaat stellen. Als er meerdere kandidaten binnen een groep zijn, volgen er verkiezingen. Zo’n vier keer per schooljaar komen de leerlingen samen om te praten over onderwerpen die te maken hebben met ons kindcentrum. Deze onderwerpen worden besproken en vervolgens nemen de leerlingen een standpunt in. Leerlingen uit alle groepen kunnen voorstellen, ideeën of verbeteringen voor het kindcentrum opschrijven en in de daarvoor bestemde ideeënbus doen of meegeven aan de vertegenwoordiger van de groep. De leerlingraadvergaderingen worden geleid door de teamleider van de bovenbouw. De teamleider neemt de ingenomen standpunten en ideeën weer mee naar het kernteam en zorgt voor een terugkoppeling.

Pagina delen: