Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun mening te laten horen en voor school om er wat mee te doen. Er wordt elk jaar uit elke groep van 6 t/m 8 een vertegenwoordiger gekozen. Iedereen kan zich kandidaat stellen. Als er meerdere kandidaten binnen een groep zijn, volgen er verkiezingen.

Vier keer per jaar komen we bij elkaar en praten we over onderwerpen die te maken hebben met onze school. Deze bespreken we tijdens de leerlingenraad en nemen vervolgens een standpunt in. Leerlingen uit alle groepen kunnen voorstellen, ideeën of klachten die zij op school ervaren opschrijven en in de daarvoor bestemde ideeënbus doen. Dit doen we samen met de teamleider van de bovenbouw, juf Yris Manders. Zij neemt de ingenomen standpunten weer mee naar de teamvergadering.

Pagina delen: