Kanjerschool

IKC De Arke is een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. In 2020-2021 zullen ook alle pedagogisch medewerkers van de kinderopvang worden opgeleid. De Kanjertraining zal dan als doorgaande lijn door ons kindcentrum gaan lopen, van kinderopvang naar de basisschool.

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Het kindcentrum moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze met plezier naar toe gaan en zich vertrouwd voelen. We hanteren daarbij de volgende afspraken die zichtbaar in het kindcentrum en in de afzonderlijke groepen hangen:

 • We vertrouwen elkaar  
 • We helpen elkaar  
 • We werken samen / niemand speelt de baas, je sluit niemand uit  
 • We hebben plezier / niemand lacht uit  
 • We doen mee/ niemand doet zielig.
 • Als je ruzie hebt gemaakt, los je het samen op.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Klik op onderstaande link voor informatie omtrent de uitleg van de petten en de thema’s.

Kanjertraining thema’s en uitleg

 

Pagina delen: