Identiteit

Identiteit

CBS De Arke is een christelijke school. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, dat vinden we belangrijk!

De kinderen maken op thematische wijze kennis met verhalen uit de Bijbel en starten en eindigen de dag met een gebed. De levensbeschouwelijke identiteit is een rode draad door alle leerjaren heen. We gaan eerlijk en open met elkaar om en vinden het belangrijk dat de kinderen hun eigen en andermans overtuigingen leren herkennen en onder woorden weten te brengen. We leren hen nadenken over hun eigen levensvisie en op een respectvolle manier te luisteren naar andermans visie en mening.

Daarnaast geven we vorm aan onze christelijke identiteit via onze vieringen (Kerst, Pasen, Pinksteren).

 

Pagina delen: