Gezonde school

Op onze school willen we de leerlingen meer mee geven dan alleen vakken op cognitief gebied. We willen ook graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl bij de kinderen.

Onze school is gezond!

Een gezonde school kent vier pijlers:

  • Gezond in beweging
  • Gezond in gedrag
  • Gezond in voeding
  • Gezond in hygiëne en verzorging

In het schooljaar 2018-2019 heeft onze school het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en sport‘. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over de Gezonde School? www.gezondeschool.nl 

Pagina delen: