Gezonde school

Gezonde school

We willen de kinderen meer mee geven dan alleen vakken op cognitief gebied. We willen ook graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl.

Ons kindcentrum is gezond!

Een ‘gezonde school’ kent vier pijlers:

  • Gezond in beweging
  • Gezond in gedrag
  • Gezond in voeding
  • Gezond in hygiëne en verzorging

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat ons kindcentrum voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde kinderen, een veilige omgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere prestaties en minder schooluitval. 

Ons kindcentrum heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en sport‘. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over de Gezonde School? www.gezondeschool.nl 

Pagina delen: