Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden

Op onze school ontwikkelen leerlingen hun digitale vaardigheden. Leerlingen leren door deze vaardigheden op een eigentijdse manier. Wij bieden dit aan binnen vier thema’s: basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Onder basisvaardigheden verstaan we dat kinderen leren omgaan met verschillende devices en programma’s zoals aangegeven in onderstaand schema.

  Devices Desktop, laptop en IPad
  Besturingsprogramma’s Windows, Chrome OS, iOS
  Tekstverwerkers Word
  Presentatietools PowerPoint, Prezi, Prowise
  Internetbrowsers Safari, Explorer, Edge, Chrome
  Apps Apple, Google, Windows
  Online accounts Mijn Online Omgeving (MOO 2.0 – Heutink ICT)

 

Mediawijsheid. Kinderen leren (digitale) media beoordelen met een positief kritische houding. De leerlingen van groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan het project MediaMasters, waarin het thema mediawijsheid centraal staat.

Informatie vaardigheden. Kinderen zoeken en beoordelen kritisch informatie vanuit (digitale) bronnen. De gevonden informatie wordt verwerkt en gepresenteerd.

Pagina delen: