Visie en missie

De Arke, een school waar elk zich volop mag en kan ontwikkelen!

Onze missie is: “Talent verder ontwikkelen”

Wij willen ieder kind vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de mogelijkheid bieden om zich naar zijn eigen vermogen op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch, creatief en kunstzinnig gebied te ontwikkelen.

Wij willen opvang en onderwijs aanbieden dat kinderen boeit c.q. uitdaagt en dat uitgaat van hun talenten. Samen ontwikkelen- plezier maken- uitdagen- begeleiden- coachen- samenwerken- ontdekkend en spelend leren.

 

 

 

Pagina delen: