Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang op CBS De Arke

De peuteropvang op CBS De Arke is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur. De buitenschoolse opvang op CBS De Arke is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en van 14.15 tot 18.30 uur (BSO). Voor meer informatie en inschrijven:

www.kleurrijkkinderopvang.nl/locaties/lemmer/de-arke/

De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC)

Uitbreiding De Arke is gestart!

De Arke gaat uitbreiden! In 2019-2020 willen we een Integraal Kindcentrum gaan vormen, met onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in één gebouw. Hiervoor is een uitbreiding noodzakelijk. Vanaf 11 februari 2019 is er een start gemaakt met de grondwerkzaamheden, het plaatsen van de hekken en de bouwwerkzaamheden.

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar dit ene kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. En hun gezamenlijke kwaliteiten bundelen om ieder kind de kans te geven op maatwerk in zijn of haar ontwikkeling. Elk kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor hun groei en ontwikkeling. Gezin, buurt, opvang, onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan deze ontwikkeling. Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

Samen spelen, leren en ontwikkelen gaan als een rode draad door het nieuwe Integraal Kindcentrum lopen. Dit betekent dat kinderen overal binnen het IKC hetzelfde pedagogisch klimaat zullen ervaren. Voorschoolse, schoolse en naschoolse activiteiten worden nauw op elkaar afgestemd. Samen spelen, leren en ontwikkelen gelden binnen het Integraal Kindcentrum niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Gezamenlijk een bijdrage leveren aan hun welbevinden, een plek zijn waar ouders zich prettig voelen, een ontmoetingsplaats zijn, samenwerken!

Samen begeleiden, spelen, ontdekken, onderzoeken, leren en ontwikkelen in ons toekomstig kindcentrum. Samen voor een goede toekomst voor uw kind!

Pagina delen: