Kinderopvang

Kinderopvang

CBS De Arke biedt, in samenwerking met kinderopvangorganisatie KleurRijk, naast onderwijs ook kinderopvang aan. In het schooljaar 2018-2019 kunt u uw kind opgeven voor peuteropvang (2,5 tot 4 jaar) en/of buitenschoolse opvang (4 t/m 13 jaar).

De peuteropvang op CBS De Arke is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur. De buitenschoolse opvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur (VSO) en van 14.15 tot 18.30 uur (BSO).

Inschrijfformulier Kinderopvang De Arke

De tarievenlijsten:

Tarievenlijst-2019-Peuterplusgroep-Lemmer

Tarievenlijst-2019-BSO-de-Arke

De vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC)

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we officieel van start met integraal kindcentrum De Arke. De uitbreiding van het gebouw is inmiddels in volle gang. We willen dan opvang en onderwijs bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar in samenwerking met kinderopvangorganisatie KleurRijk. We starten dan, naast de peuteropvang (2,5 tot 4 jaar) en de buitenschoolse opvang (4 t/m 13 jaar), met een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar dit ene kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. En hun gezamenlijke kwaliteiten bundelen om ieder kind de kans te geven op maatwerk in zijn of haar ontwikkeling. Elk kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor hun groei en ontwikkeling. Gezin, buurt, opvang, onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan deze ontwikkeling. Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

Samen spelen, leren en ontwikkelen gaan als een rode draad door het nieuwe Integraal Kindcentrum lopen. Dit betekent dat kinderen overal binnen het IKC hetzelfde pedagogisch klimaat zullen ervaren. Voorschoolse, schoolse en naschoolse activiteiten worden nauw op elkaar afgestemd. Samen spelen, leren en ontwikkelen gelden binnen het Integraal Kindcentrum niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Gezamenlijk een bijdrage leveren aan hun welbevinden, een plek zijn waar ouders zich prettig voelen, een ontmoetingsplaats zijn, samenwerken!

Samen begeleiden, spelen, ontdekken, onderzoeken, leren en ontwikkelen in ons toekomstig kindcentrum. Samen voor een goede toekomst voor uw kind!

Pagina delen: