Teamleden en groepsverdeling

IKC De Arke bestaat uit een basisschool en kinderopvangorganisatie onder 1 dak. Er is één gezamenlijk team met één gezamenlijke visie en één aansturing.

Directeur Integraal Kind Centrum:
S. de Jong

Teamleider onderbouw:
T. Koopman
Teamleider bovenbouw:
Y. Manders

Intern begeleider 0 – 7 jaar:
Y. Manders
Intern begeleider 7 – 13 jaar / orthopedagoog:
M. Bergsma – Boschma

De leerkrachten/groepsverdeling:
Groep 1a: Y. Roukema
Groep 1b: T. Bouwhuis

Groep 2a: D. Bruinsma, J. de Jong – Eggen
Groep 2b: J. de Jong – Eggen, L. de Jong

Groep 3a: J. Hijlkema – Hooisma
Groep 3b: E. Timmer

Groep 4a: T. Koopman, A. Terlaak Poot – Haitsma
Groep 4b: P. Dijkstra, A. Terlaak Poot – Haitsma

Groep 5a: W. Mast, D. Bruinsma
Groep 5b: T. Harkema

Groep 6a: C. van der Steege – Leijten, A. Eppinga
Groep 6b: E. Loopik, D. Sybesma

Groep 7a: M. van der Weij, M. Jonkman – Sytsma
Groep 7b: A. van der Lijn, S. Mulder

Groep 8a: M. Sikkenga, A. van Haskera
Groep 8b: A. Buikema

Onderwijsassistenten:
Groepen 1/2: C. de Vries
Groepen 3: B. Rienstra
Groepen 4: J. Bakker 
Groepen 5: S. Laurens
Groepen 6: C. de Boer
Groepen 7: H. van der Meer 
Groepen 7/8: P. Wagenaar 

Pedagogisch medewerkers kinderopvang:
Kinderdagverblijf: A. Russchen
Peutergroepen: K. Verschut, E. Hoekstra en C. de Vries 

VSO/BSO: S. Laurens en C. de Boer

Administratie:
J. Reitsma – Bode  

Pagina delen: