Teamleden en groepsverdeling

IKC De Arke bestaat uit een basisschool en kinderopvangorganisatie onder 1 dak. Er is één gezamenlijk team met één gezamenlijke visie en één aansturing.

Directeur Integraal Kind Centrum:
S. de Jong

Teamleider onderbouw:
T. Koopman
Teamleider bovenbouw:
Y. Manders

Intern begeleider 0 – 7 jaar:
Y. Manders
Intern begeleider 7 – 13 jaar / orthopedagoog:
M. Bergsma – Boschma

De leerkrachten/groepsverdeling:
Groep 1a: T. Bouwhuis, T. Seinen 
Groep 1b: N. Nooij
Groep 1/2: D. Bruinsma, A. van Haskera

Groep 2a: D. Bruinsma, J. de Jong – Eggen
Groep 2b: J. de Jong – Eggen, L. de Jong

Groep 3a: I. Steunebrink, M. Jonkman – Sytsma
Groep 3b: E. Timmer

Groep 4a: T. Koopman, T. Bouwhuis
Groep 4b: P. Dijkstra, A. Terlaak Poot – Haitsma

Groep 5a: J. Sikma, T. Harkema
Groep 5b: A. van der Lijn, R. Buijsman

Groep 6a: A. van Rijs, S. Verspoor
Groep 6b: C. van der Steege – Leijten, S. Verspoor

Groep 7a: M. van der Weij, A. Eppinga
Groep 7b: S. Mulder

Groep 8a: A. Buikema
Groep 8b: Y. Jongbloed, M. Sikkenga

Onderwijsassistenten:
Groepen 1: C. de Vries
Groepen 2: E. Haitsma, A. Russchen
Groepen 3: B. Rienstra
Groepen 4: J. Bakker
Groepen 5: J. Waaijer, I. van der Meulen 
Groepen 6: C. de Boer                                                                                                                                       
Groepen 7: H. van der Meer, E. Haitsma                                                                                                            Groepen 8: P. Wagenaar

Coördinator kinderopvang:
A. Russchen

Pedagogisch medewerkers kinderopvang:
Kinderdagverblijf: L. van Bruggen – Feenstra, M. Dörr – Kuipers
Peutergroepen: K. Verschut, E. Hoekstra en C. de Vries 

VSO/BSO: H. van der Meer, C. de Boer, J. Waaijer en E. Haitsma

Administratie:
J. Reitsma – Bode  

Pagina delen: