Coöperatief leren

Leerlingen leren van en met elkaar, dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van coöperatief leren.

Bij coöperatief leren werken leerlingen op een gestructureerde manier samen in kleine groepen. Alle kinderen zijn tegelijkertijd actief met de lesstof bezig en praten hierover met elkaar, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Het leidt tot hogere leeropbrengsten en tevens tot een positiever en beter leerklimaat. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en om problemen samen op te lossen. Samenwerken is een onmisbare vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving.

Als leerkracht ben je tijdens het coöperatief werken een coach. Je loopt rond, coacht de leerlingen bij hun taak en legt de verantwoordelijkheid bij hen neer.

Enkele voorbeelden van coöperatieve werkvormen:

  • Twee vergelijk
  • Mix en ruil
  • Placemat
  • Binnen- en buitenkring
  • Tweetal coach

We hanteren hierbij onderstaande “Denkbeelden”:

 

Pagina delen: