Bewegen en sport

Bewegen en sport

We willen in ons kindcentrum een actieve leefstijl onder kinderen stimuleren. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede motoriek- en gymlessen en extra aandacht voor inactieve kinderen (MRT). Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij (het stimuleren van) bewegen en sport in ons kindcentrum.

 

Pagina delen: