Het beleidsplan veiligheid staat nu op de website onder het kopje schooldocumenten.