Team

CBS De Arke,een school waar elk zich mag en kan ontwikkelen!

De algehele leiding is in handen van de directeur. Samen met de leden van het kernteam is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de onderwijskundige ontwikkeling, kwaliteit en organisatorische zaken.

Op CBS De Arke werken 32 groepsleerkrachten, waarvan 20 parttimers en 12 fulltimers. Iedere groep heeft zijn eigen groepsleerkracht(en); in 6 groepen werken parttimers, waardoor er gedurende de week twee verschillende leerkrachten in de groep zijn. Ons streven is om het aantal leerkrachten te beperken tot twee; bij ziekte en andere oorzaken van afwezigheid kunnen we niet altijd voorkomen dat een derde leerkracht voor de groep komt te staan.

 

 

 

Pagina delen: