Schooldocumenten van De Arke

een school waar elk zich volop mag en kan ontwikkelen!

 

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke schooldocumenten en andere informatieberichten. Door op de link te klikken kunt u het document naar keuze downloaden:

Nieuwsbrief 

 

Schoolgids CBS De Arke 2017-2018

 

Beleidsplan Veiligheid CBS De Arke

 

Pestprotocol

 

Protocol luizen

 

Inschrijfformulier CBS De Arke

 

Aanvraag-bijzonder-schoolverlof-CBS De Arke

 

Inspectie rapport 25 maart 2014

 

Continurooster evaluatie van de leerlingen en het team

 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen groepen 5,6,7,8, dec. 2014